Normatywy kancelaryjno-archiwalne

Sejf z dokumentamiNormatywy kancelaryjno-archiwalne to zbiór zasad i procedur, które regulują proces tworzenia, przechowywania, zarządzania i niszczenia dokumentów w organizacjach. Są one niezbędne do utrzymania porządku i efektywności w zarządzaniu dokumentacją.

W firmie Antares zgodnie z naszą ofertą opracowujemy instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną i rzeczowy wykaz akt.

Normatywy tworzone są oparciu o:

  • obowiązujące normy prawa,
  • specyfikę działalności, strukturę organizacyjną, wewnętrzne procedury jednostki,
  • ankiety dotyczące rodzajów i typów wytwarzanych dokumentów oraz ich kategoryzacji,
  • ustalenie obiegu dokumentacji.

Normatywy kancelaryjno-archiwalne są niezbędne dla utrzymania porządku i efektywności w zarządzaniu dokumentacją. Dlatego też w Antares aktualizujemy wiedzę w tym zakresie, aby zawsze móc służyć naszym klientom najwyższym poziomem obsługi.