Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów w niszczarceNiszczenie dokumentów to kluczowy element zarządzania dokumentacją. W Antares rozumiemy wagę odpowiedniego niszczenia dokumentów. Nasza firma oferuje profesjonalne usługi niszczenia dokumentów, zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jak wygląda proces niszczenia dokumentów?

Wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania to pierwszy etap w postępowaniu z przeterminowaną częścią zasobu.

Następnie spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę, wraz z odpowiednim protokołem wysyłane są do adekwatnego oddziału Archiwum Państwowego celem zaopiniowania.

Po otrzymaniu pisemnej zgody AP na zniszczenie następuje odbiór brakowania od klienta i jego mechaniczna kasacja i wywiezienie jako anonimowa makulatura do zakładów papierniczych.

Cały proces kończy wystawienie certyfikatu potwierdzającego zniszczenie.