Archiwizacja dokumentów

SegregatoryArchiwizacja dokumentów to kluczowy proces w każdej firmie, który pozwala na efektywne zarządzanie informacjami.

W Antares specjalizujemy się w profesjonalnej archiwizacji dokumentów, zapewniając bezpieczeństwo i dostępność zgromadzonych danych.

Nasza usługa archiwizacji obejmuje zarówno dokumenty papierowe, jak i elektroniczne, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Wykorzystujemy nowoczesne technologie i wysokiej jakości materiały do archiwizacji, co gwarantuje długotrwałość i trwałość przechowywanych dokumentów.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie archiwizacji, od doradztwa, przez przygotowanie dokumentów do archiwizacji, aż po ich bezpieczne przechowywanie. Wierzymy, że odpowiednio przeprowadzona archiwizacja dokumentów to podstawa efektywnego zarządzania informacjami w każdej organizacji.

W ramach archiwizacji dokumentów oferujemy:

  • kwalifikację dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
  • systematyzację akt według komórek organizacyjnych i ich klasyfikację w układzie rzeczowym,
  • weryfikację i uzupełnienie opisu akt,
  • sporządzanie ewidencji akt pozostających w archiwum zakładowym, odrębnie dla materiałów archiwalnych (kategoria A) i nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B), w formie druku i elektronicznej,
  • przygotowanie akt kategorii A do przekazania do Archiwum Państwowego,
  • techniczną obróbkę dokumentów tj. oczyszczenie z części metalowych, paginacja, przepięcie z segragatorów w plaskiowe klipsy archiwalne, spakowanie w pudła archiwalne.