Dokumenty w firmie stały się uciążliwe i sam nie wiesz gdzie je pomieścić?
My możemy to dla Ciebie zmienić na 5 sposobów
Archiwizacja Dokumentów
Digitalizacja Dokumentów
Przechowywanie Dokumentów
Normatywy Kancelaryjno Archiwalne
Niszczenie Dokumentów

O nas

Zadaniem naszej firmy jest wspieranie klientów przy porządkowaniu
dokumentów. Powstaliśmy po to aby obsłużyć każdą instytucję
i firmę, która boryka się z problemem nie uporządkowanej
dokumentacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu jesteśmy
w stanie pomóci służyć radą w każdej sytuacji.
Świadczymy usługi na rzecz jednostek państwowych
i prywatnych, dużych, średnich i małych. Pomagamy przy
kontaktach z Archiwum Państwowym i innymi organami
nadzorującymi. Doradzamy w zakresie wyposażenia pomieszczeń
archiwum, aktów normatywnych obowiązujących dla archiwów zakładowych
i składnic akt oraz materiałów i pomocy biurowych.
Obsługiwaliśmy instytucje o różnych profilach działalności dzięki
czemu znamy specyfikę różnych form organizacyjnych.
W trakcie naszych prac wykorzystujemy wysokiej jakości
materiały do archiwizacji dokumentów, spisy zdawczo – odbiorcze akt
opracowywane są w najpopularniejszych programach, dzięki czemu nie
ma problemu z ich obsługą.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej
bezpłatnej wizji lokalnej, dzięki której ocenimy stan
dokumentacji, ilość i koszty naszej usługi…

Oferta

Archiwizacja dokumentów

 • kwalifikacja dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
 • systematyzacja akt według komórek organizacyjnych,
 • ich klasyfikacja w układzie rzeczowym,
 • weryfikacja i uzupełnienie opisu akt,
 • sporządzenie ewidencji akt pozostających w archiwum zakładowym,
  odrębnie dla materiałów archiwalnych (kategoria A)
  i nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”),
  w formie druku i elektronicznej,
 • przygotowanie akt kategorii A do przekazania do Archiwum Państwowego,
 • techniczna obróbka dokumentów tj. oczyszczenie z części
  metalowych, paginacja, przepięcie z segragatorów w plaskiowe
  klipsy archiwalne, spakowanie w pudła archiwalne,

Niszczenie dokumentów

Wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem
odpowiednich dokumentów brakowania to pierwszy etap
w postępowaniu z przeterminowną częścią zasobu. Następnie
spisy dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę, wraz
z odpowiednim protokołem wysyłane są do adekwatnego oddziału
Archiwum Państwowego celem zaopiniowania. Po otrzymaniu pisemnej
zgody AP na zniszczenie, nastepuje odbiór brakowania
od klienta i jego mechaniczna kasacja i wywiezienie jako
anonimowa makulatura do zakładów papierniczych. Cały proces kończy
wystawienie certyfikatu potwierdzającego zniszczenie.

Niszczenie dokumentów

Profesjonalna obsługa przechowywania i zarządzania dokumentami
w specjalnych archiwach, spełniających wszystkie kryteria
i wymogi jakościowe oraz prawne. Usługa skierowana
do instytucji likwidowanych a także funkcjonujących
borykających się z brakiem odpowiednich warunków i powierzchni
do magazynowania zasobu. W zakres usługi wchodzą min.

 • udostępnianie „na żądanie” – fizyczny dowóz do klienta, lub wysyłka elektroniczna skanów,
 • wtyczki do systemu obsługującego ewidencję, zamamwianie, przeglądanie skanów,
 • raportowanie o stanie zasobu,
 • wybrakowanie niszczenie dokumentacji przeterminowanej,

Normatywy kancelaryjno – archiwalne

Opracowywujemy instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną
i rzeczowy wykaz akt. Wymienione normatywy tworzone są oparciu o:

 • obowiązujące normy prawa,
 • specyfikę działalności, strukturę organizacyjną, wenętrzne procedury jednostki,
 • ankiety dotyczące rodzajów i typów wytwarzanych dokumentów oraz ich kategoryzacji,
 • ustalenie obiegu dokumentacji,

Digitalizacja akt (skanowanie dokumentów)

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych klientów,
dotyczących dostępności i czasu wyszukiwania akt, proponujemy
usługę digitalizacji dokumentów (skanowania akt).

Cennik

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z klientem

Ich wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • zakresu świadczonej usługi,
 • ilości dokumentów,
 • indywidualnych potrzeb klienta,
 • stanu dokumentów

Archiwizacja dokumentów kat. B

od 30zł do 120zł netto Cena 1 metra bieżącego dokumentacji

Archiwizacja dokumentów kat. A

od 300zł do 1200zł netto Cena 1 metra bieżącego dokumentacji

Wprowadzenie do ewidencji jednej jednostki

od 0,20zł netto Opłata pobierana w przypadku niestandardowych opisów teczek

Niszczenie dokumentów

w cenie usługi Materiał poddany jest niszczeniu mechanicznemu. Po jego zniszczeniu, wywieziony jest jako anonimowa makulatura do zakładów papierniczych

Przechowalnictwo dokumentów

Usługa obejmuje zarówno jednostki funkcjonujące jak i zlikwidowane

Pakiety usług łączonych

Pakiet Uczelnia
650zł netto

Ich wysokość zależy od:

rodzaju prowadzonej działalności,
zakresu świadczonej usługi,
ilości dokumentów,
indywidualnych potrzeb klienta,
stanu dokumentów
Pakiet Państwowy
1250zł netto

Ich wysokość zależy od:

rodzaju prowadzonej działalności,
zakresu świadczonej usługi,
ilości dokumentów,
indywidualnych potrzeb klienta,
stanu dokumentów
Pakiet Sądowy
1950zł netto

Ich wysokość zależy od:

rodzaju prowadzonej działalności,
zakresu świadczonej usługi,
ilości dokumentów,
indywidualnych potrzeb klienta,
stanu dokumentów

Referencje

Doświadczenie zawodowe

Jednostki objęte archiwizacją przez firmę ANTARES w roku 2013 i 2014:

 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Instytut Adama Mickiewicza
 • Mazowiecki Instytut Kultury
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mszczonowska”
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga Południe m. st. Warszawy
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m. st. Warszawy
 • Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
 • Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim
 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
 • Kolegium Nauczycielskie w Warszawie
 • Zespół Szkół Publicznych Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
 • Zespół Szkół Nr 82 w Warszawie
 • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie
 • Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 238 im. Christo Botewa
 • Przedszkole Nr 38 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 23 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 261 w Warszawie
 • Przedszkole Nr 248 w Warszawie
 • Gimnazjum Nr 94 w Warszawie
 • Zespół Szkół Sportowych Nr 58 w Warszawie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pruszkowie
 • CCS, CETCO Sp. z o.o. SKA
 • Zespół Szkół Sportowych Nr 70 – w likwidacji
 • Prywatny Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich dla Dorosłych – likwidacja

Pozostałe jednostki objęte archiwizacją przez firmę ANTARES:

 • Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Zespoły Szkół na terenie Warszawy i innych miast polski
 • DBFO Praga Południe, DBFO Śródmieście, DBFO Bielany
 • Kolegium Nauczycielskie w Warszawie
 • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Mińsku Mazowieckim
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy w Otwocku
 • Likwidowane Gimnazjum Nr 24 w Warszawie
 • Urząd Gminy w Nurze
 • OSiR Targówek
 • PZWL
 • Wytwórnia Filmowa Czołówka
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Bielany
 • Spółdzielnia Miszkaniowa Wilanów
 • Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 13 w Warszawie
 • Zespół Publicznych Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego w Ząbkach
 • IC Companys
 • Polfrost
 • Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
 • Wiele innych instytucji i przedsiębiorstw

Jednostki objęte archiwizacją dokumentów przez firmę Antares

Poniżej są referencje świadczące o skuteczności i efektywności firmy

Kontakt

Warszawa

Antares
Palestyńska 8/25
03-321 Warszawa
+48 504-874-917
dominik.matusiak@archiwizacja.waw.pl
NIP 524-255-70-22

Wołomin

Antares
Długa 24
05-200 Wołomin
+48 504-874-917
dominik.matusiak@archiwizacja.waw.pl
NIP 524-255-70-22

Formularz kontaktowy


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-includes/script-loader.php on line 2740